Selecteer een pagina

Over Mijnwater

Na de sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen en omstreken liepen de mijngangen vol met grondwater, dat door de aarde op natuurlijke wijze wordt verwarmd. De geothermische bron onder onze voeten bleef echter jarenlang onaangeroerd totdat de gemeente Heerlen in 2005 een onderzoek deed naar de mogelijkheid om het water uit de mijnen te gebruiken voor het verwarmen en koelen van gebouwen, woningen en kantoren. Dat pakte positief uit.

Eerste aansluiting in 2008
De duurzame energiebron zorgt sinds 2008 voor levering van warmte en koude uit het mijnwater. Het water, opgehaald uit vijf bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar, op dit moment, negen locaties in Heerlen. Mijnwater B.V. zorgt dat elke locatie stipt de juiste energie krijgt aangeleverd.

Volwaardige leverancier duurzame energie
De onafhankelijke Mijnwater B.V. (in 2013 opgericht) heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf. De basis van het mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme stelsel van verlaten mijngangen waar zowel warm als koud water opgeslagen en gewonnen kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterbuffers. Het bedrijf heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2030 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.

Opdrachtomschrijving 2019

Stageweek: Week 14, maandag 1 t/m donderdag 4 april 2019

Contactpersoon: Elise Ritzen

Adres:  Open Universiteit terrein (Athabasca gebouw), Valkenburgerweg 177, 6419 AT, Heerlen

Opdrachtomschrijving:

Bij deze opdracht ga je vier dagen aan de slag om te leren/ beleven hoe je als ingenieur het duurzame energienetwerk van Heerlen kunt optimaliseren. Je krijgt op de eerste dag een introductie over Mijnwater en het Mijnwaterconcept. Hoe ziet het netwerk eruit, waar ligt het, hoe werkt het, welke gebouwen zijn er op aangesloten?

Vervolgens wordt er gestart met de opdracht. De opdracht Thermische buffer(s) bij APG houdt het volgende in:
Omdat er steeds meer nieuwe gebouwen worden aangesloten op het Mijnwaternetwerk, wordt het hydraulische netwerk zwaarder belast. Het netwerk heeft een beperkte capaciteit, waardoor er aanpassingen gedaan moeten worden. Dit kan door het netwerk te verzwaren (leidingen te vergroten) of door het integreren van thermische buffers. Deze laatste optie gaan jullie voor de locatie APG (fase 1 + 2) onderzoeken.

Met beschikbare technische informatie zal er een analyse worden gedaan naar de capaciteit van de thermische buffer(s). Welke inhoud (m3) moet deze buffer hebben om het netwerk te ontlasten? Als dit is bepaalt wordt er gestart met een locatieonderzoek (Google Maps en op locatie (terrein APG)) naar de ideële locatie voor de buffer. Daarbij wordt er ook onderzocht hoe deze buffer het beste geplaatst kan worden (onder de grond, boven de grond?). Berekeningen, foto’s etc. worden in een (kort) rapport gepresenteerd, zodat Mijnwater alle informatie kan raadplegen.

Globaal dagprogramma:

 • Dag 1: Introductie Mijnwater + opdracht
  • To do: het Mijnwaterconcept wordt toegelicht. Tevens krijgen de leerlingen een introductie over de opdracht en kan er gestart worden met de berekeningen.
 • Dag 2: Bezoek clusterkelder Mijnwater + vervolg opdracht
  • To do: de clusterkelder nabij Nieuw Eyckholt wordt bezocht.
 • Dag 3: Bezoek terrein APG + vervolg opdracht
  • To do: er wordt bij APG een locatieonderzoek uitgevoerd om de positie van de buffer te bepalen.
 • Dag 4: Presentatie en flyer/ poster
  • To do: de resultaten worden gepresenteerd op de laatste dag. Tijdens deze presentatie zijn ook de ouders uitgenodigd. De leerlingen maken tevens een flyer/ poster over Mijnwater.