Selecteer een pagina

De sector techniek is tegenwoordig nauw verbonden met de sector gezondheidszorg. Technologie in de zorg is nu al vaak onmisbaar, maar er zijn ook nog genoeg nieuwe uitdagingen die nog verder verkend moeten worden. Binnen het Brightlands programma Limburg Meet, geïnitieerd vanuit Zuyd Hogeschool, wordt gekeken hoe lichamelijke activiteit met behulp van activiteitenmeters in kaart gebracht en gestimuleerd kan worden. Hiervoor wordt veel samengewerkt met o.a. fysiotherapeuten, gezonde burgers en patiënten. Er is reeds onderzocht hoe goed activiteitenmeters de lichamelijke activiteit kunnen meten bij mensen die niet sportief zijn en bijvoorbeeld langzaam lopen. Momenteel wordt er onderzocht hoe gebruiksvriendelijk de activiteitenmeter is voor patiënten en burgers, want als de techniek het niet goed hanteerbaar is vanuit het oogpunt van de gebruiker dan wordt het natuurlijk moeilijk om de techniek in de zorg te integreren.
Daarom lijkt het ons interessant dat jij naast techniek ook kennis maakt met de zorgsector: Van het mee doen tijdens een les met fysiotherapie-studenten tot het testen van een activiteitenmeter; en van het ervaren van wat LIME en Zuyd doen met meten in de zorg (met technologie) tot het meelopen tijdens een fysiotherapie behandeling.

Zo maak je niet alleen kennis met de sector techniek, maar ook met de sector zorg via Zuyd Hogeschool – zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als op het gebied van onderwijs (o.a. de opleiding Fysiotherapie) – en maak je kennis met de zorg in de praktijk! Dan kun je pas echt een bewuste studie- en beroepskeuze maken.

 

Opdrachtomschrijving 2019

Stageweek: Week 14, maandag 1 april t/m donderdag 4 april 2019

Contactpersoon: Emmylou Beekman

Adres: Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ, Heerlen

Opdrachtomschrijving:
Activiteitenmeters testen op gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid in de gezondheidszorg sector. Veel patiënten moeten meer bewegen, als onderdeel van hun behandeling. Jullie gaan zelf bedenken hoe de gebruiksvriendelijkheid van een activiteitenmeter kan worden onderzocht en gaan dit zelf uitvoeren binnen en buiten de gezondheidszorg (fysiotherapie).

Dag 1-3:
• Introductie Zuyd Hogeschool, opleiding Fysiotherapie (en eventueel andere zorg/techniek opleidingen op verzoek van leerling) en introductie LIME (LImburg MEet).
• Kennismaken met de MISS Activity (een binnen onderzoek door ontwikkelde activiteitenmeter), of indien deze op dat moment niet beschikbaar is een andere activiteitenmeter downloaden/installeren, in overleg met de PhD-student en onderzoeker. Een voorstel uitwerken over hoe jij de gebruiksvriendelijkheid van de activiteitenmeter gaat testen bij de doelgroep van de meter, in overleg met de PhD-student en onderzoeker. Zelf uitdenken van een plan van aanpak en bespreken met de PhD-student en onderzoeker.
• Een les volgen uit het rooster van een HBO-student opleiding Fysiotherapie (13.30-15.30 uur) (een vaardigheden les in blok 3 “De fysiotherapeutische behadeling van A tot Z; activatie tot zelfmanagement”).
• Op twee dagen meelopen met een fysiotherapeut in een ParaMedisch Centrum Zuid, waar (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten samenwerken (op dinsdag bij Maartje in Sittard; op woensdag bij Maartje in Mheer).
• Enkele onderzoeken en/of behandelingen met echte patiënten zien (enkel na toestemming patiënt).
• Uitvoeren eigen plan om activiteitenmeter te testen op gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid in de gezondheidszorg sector (aan de hand van een mini-kwalitatief onderzoek, bijv. door middel van korte interviews en/of observaties).
• Tijdens aanwezigheid in het ParaMedisch Centrum Zuid bovenstaande uitvoeren en afstemmen met je medeleerlingen. Aan het einde van beide dagen zit je weer samen met de begeleidend onderzoeker om te evalueren en bij te sturen.

Dag 4:
• Overleg LIME Portal (Brightlands Smart Service Campus, Heerlen).
• Gezellige lunch met onderzoekers van Zuyd en LIME (meet en eet met het onderzoeks lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte, Heerlen).
• Data verwerken en eindpresentatie