Selecteer een pagina

Over bibliotheek Kerkrade

De Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. is een culturele instelling, die zich ten doel stelt bibliotheekwerk te verzorgen in de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal. Bibliotheek Kerkrade e.o. is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).
MISSIE
Bibliotheek Kerkrade e.o. is de plaatselijke toegangspoort tot kennis. Zij schept een essentiële voorwaarde tot levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.
De bibliotheek is een maatschappelijke onderneming die de persoonlijke ontwikkeling van de burgers stimuleert en faciliteert.
VISIE
De bibliotheek is er om de burgers zo goed mogelijk toe te rusten zodat zij zich in cultureel en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen. Geletterde en goed geïnformeerde burgers zijn in staat zich bewust, kritisch en actief te bewegen in de samenleving.
BASISFUNCTIES
Om dit te verwezenlijken zijn landelijk vijf basisfuncties gedefinieerd voor het bibliotheekwerk:
warenhuis van kennis en informatie
centrum van ontwikkeling en educatie
encyclopedie van kunst en cultuur
inspiratiebron voor lezen en literatuur
podium voor ontmoeting en debat.
De basisfuncties voor Bibliotheek Kerkrade e.o. zijn dan ook:
LEZEN; LEREN; INFORMEREN
Met daaraan ondersteunend:
ONTMOETING en CULTUUR
Deze basisfuncties worden ingevuld via drie programmalijnen:
de fysieke bibliotheek
de educatieve bibliotheek
de digitale bibliotheek
Deze drie programmalijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Opdrachtomschrijving 

Stageweek: in overleg te bepalen

Contactpersoon: Ilse Verburgh, directeur bestuurder

Adres:  Hoofdvestiging Bibliotheek HuB, Martin Buberplein 15, 6461 NC, Kerkrade

Opdrachtomschrijving 2020:

De bibliotheek ontwikkelt zich van uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke organisatie waarin ontwikkelen, leren, ontmoeten en inspiratie voor alle leeftijden centraal staat. Onze opdrachten passen binnen de transitie waarin de bibliotheek zich bevindt. Onze ICT medewerker, thuis in gaming en programmeren, kan de opdrachten verder specificeren en de groep ontvangen/begeleiden
Opdracht 1
4 Leerlingen gaan onder begeleiding van een student een toolkit maken, waarmee een groep van 12 kinderen en/of  jongeren tussen 10-18 jaar onder begeleiding met bv Lego Mindstorms bouwen , programmeren en een aantal opdrachten uitvoeren om  in samenwerking de basisprincipes te leren van robotica. Dit leren zij in maximaal vijf bijeenkomsten x twee uur.
Opdracht 2
Ontwikkel met elkaar een app, waarin kinderen kennismaken met de HUB, wegwijs worden in de bibliotheek, opdrachten moeten uitvoeren en na afloop weten wat je bij de HUB kunt doen, als alternatief voor de bekende speurtocht of presentatie.