Selecteer een pagina

Over bibliotheek Kerkrade

De Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. is een culturele instelling, die zich ten doel stelt bibliotheekwerk te verzorgen in de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal. Bibliotheek Kerkrade e.o. is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).
MISSIE
Bibliotheek Kerkrade e.o. is de plaatselijke toegangspoort tot kennis. Zij schept een essentiële voorwaarde tot levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.
De bibliotheek is een maatschappelijke onderneming die de persoonlijke ontwikkeling van de burgers stimuleert en faciliteert.
VISIE

We zijn de huiskamer van de stad of het dorp. Waar je verblijft, leert van en met elkaar en geïnspireerd raakt door nieuwe kennis, kunde, ontmoetingen en ervaringen. We zijn geen traditionele bibliotheek waar het alleen om het uitlenen van boeken gaat.

Boeken gebruiken of lenen kan het startpunt óf eindpunt zijn om kennis of inspiratie te halen, te delen of te gebruiken als inspiratiebron voor activiteiten en programmering.

We zijn een ontmoetingsplaats waar je elkaar via uitdagende programmering kan ontmoeten.

Bij ons kun je deelnemen, kennis en informatie opdoen, leren, lezen, jezelf ontwikkelen en, waar mogelijk, in co-creatie activiteiten organiseren. Onze programmering is interessant en prikkelend voor de stad, de regio en over de landsgrenzen heen. Samen met Parkstad Limburg Theaters (PLT), de Muziekschool (SMK) en andere (culturele) partners ontwikkelen we programmering om de reuring in de HuB en andere vestigingen te versterken.

Alle activiteiten van de bibliotheek zijn gericht op het prikkelen, inspireren, binden en boeien van

groepen mensen met dezelfde interesse, hobby of vragen én individuen met een eigen (leer-)vraag. We helpen communities te vormen, die met kennis en kunde van de medewerkers en anderen samen bouwen aan aanvullende programmering in de bibliotheek. We programmeren samen met de stad en het culturele middenveld en sluiten aan bij de vragen die leven én de uitdagingen die er zijn. We zijn er voor alle inwoners.  Of deze inwoners nu zeer jong of oud zijn, belezen of laaggeletterd, pas kennis maken met cultuur of al ervaren zijn, met of zonder specifieke vragen: we zijn er voor jou.

 

Opdrachtomschrijving 

Schooljaar 222-2023

Stageweek 1: 24-25-26 januari: Eijkhagencollege Landgraaf 4 havo, alle profielen

Stageweek 2: 8-9-10 mei: Sintermeeertencollege Heerlen, 5 vwo, alle profielen

studentbegeleider: Lobke Pollen, Internationale Communicatie

Stageweek 3: 15-16-17 mei: Bernardinuscollege Heerlen, 4 havo en 5 gymnasium, alle profielen

Student: Iris Davina

Extra studentbegeleiders gezocht: ja

______________________________________________________________

Opdracht: Jongeren programmeurs!

De bibliotheek ontwikkelt zich in rap tempo van uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke organisatie waarin ontwikkelen, leren, ontmoeten en inspiratie voor alle leeftijden centraal staat. Onze opdrachten passen binnen de transitie waarin de bibliotheek zich bevindt op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, ontmoeting en debat en de makerspace.

Voor onder andere de thema’s:

Kunst & Cultuur, makerspace, Parkstad in Gesprek, erfgoedlijn, jongerenmarketing

zoeken wij nieuwe ideeën en concepten voor programma’s met en voor jongeren.

Wat boeit en (ver)bindt jongeren en hoe kunnen wij dit faciliteren in onze Hub?

Bij de start van de stageweek worden er (op thema in subgroepjes) ideeën bedacht als mogelijk aanbod voor jongeren. Waar is behoefte aan? Wat is mogelijk? Elk groepje pitcht een shortlist aan ons team. Vervolgens werkt elk groepje een concreet idee verder uit. Hoe ziet een programma er mogelijk uit? Denk na over concrete invulling van 1 programma binnen het format van de programma’s van de Bibliotheek.

Wie weet staat  jullie programma bij ons op de activiteitenagenda in 2023 en blijf je een rol spelen als één van de jongerenprogrammeurs, ben je betrokken bij de uitvoering of zit je in een denktank.

Contactpersoon: Babs Coenen, Programmamanager

                                Raoel Deckers, Programmamanager

                                Ilse Verburgh, directeur bestuurder

Adres:  Hoofdvestiging Bibliotheek HuB, Martin Buberplein 15, 6461 NC, Kerkrade

Branche: Cultuur

Verwante opleidingen: Eventmanagement, cultuureducatie, Healthy Living, marketing en communicatie, social work

 

Schooljaar 2021-2022

School en profiel stageweek 1: Charlemagnecollege Eijkhagen Landgraaf, 4 vwo, alle profielen

PR: https://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/havo-4-op-stage-bij-de-hub-kerkrade

School en profiel stageweek 2+3: De Nieuwe Thermen Heerlen, 3 vmbo t/h, alle profielen

Studentbegeleider: Iris Davina, Studente Zakelijke Dienstverlening

 

Stageweek 1: 13, 14, 20 en 21 december 2021

                        2: 21-24 februari 2022

                        3: 25-28 april 2022

 ________________________________________________________________

Opdrachtomschrijving 2020:

De bibliotheek ontwikkelt zich van uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke organisatie waarin ontwikkelen, leren, ontmoeten en inspiratie voor alle leeftijden centraal staat. Onze opdrachten passen binnen de transitie waarin de bibliotheek zich bevindt. Onze ICT medewerker, thuis in gaming en programmeren, kan de opdrachten verder specificeren en de groep ontvangen/begeleiden
Opdracht 1
4 Leerlingen gaan onder begeleiding van een student een toolkit maken, waarmee een groep van 12 kinderen en/of  jongeren tussen 10-18 jaar onder begeleiding met bv Lego Mindstorms bouwen , programmeren en een aantal opdrachten uitvoeren om  in samenwerking de basisprincipes te leren van robotica. Dit leren zij in maximaal vijf bijeenkomsten x twee uur.
Opdracht 2
Ontwikkel met elkaar een app, waarin kinderen kennismaken met de HUB, wegwijs worden in de bibliotheek, opdrachten moeten uitvoeren en na afloop weten wat je bij de HUB kunt doen, als alternatief voor de bekende speurtocht of presentatie.