Selecteer een pagina

Het Talent Centraal Een echte samenwerking tussen
opleiding en bedrijfsleven
Klik hier voor de video

Algemene info

Sinds schooljaar 14/15 is door SVOPL (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg) een nieuw project geïnitieerd: “Het Talent Centraal”. In dit project worden scholieren van een aantal Limburgse scholen op een intensieve manier voorbereid op een bewuste studie- en beroepskeuze in de sector techniek. Leerlingen oriënteren zich hierbij op studiemogelijkheden en beroepen in de technische sector én maken kennis met technische bedrijven in onze regio.

Voor dit project komen alle havo 4- en vwo 5-leerlingen met een vakkenpakket in de profielen Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek in aanmerking.

Het project start met een uitgebreide individuele persoonlijkheids- en competentieanalyse voor alle deelnemers. Deze analyse is ontwikkeld door een gerenommeerd assessmentcenter. Door de analyse ontstaat er een beeld (‘profiel’) van de persoonlijkheid, talenten en competenties van elke individuele leerling.

Deze profielen worden gematched met de normprofielen van bepaalde technische beroepen. Bij goede matches wordt geprobeerd zoveel mogelijk leerlingen een kans te geven om een korte stage te lopen bij één van de deelnemende bedrijven in de regio. Deze stage wordt uitgevoerd in groepjes van vier leerlingen, duurt vier dagen en staat gepland in de periode week 14, 15 en/of 16 van 2019.

De stages worden begeleid door een student uit het hoger onderwijs (UM, Zuyd, Fontys, FH, RWTH), een begeleider van het bedrijf en door een loopbaanbegeleider van school.

Door de stage zal een leerling belangrijke ervaring opdoen en zijn of haar keuze voor een studie-en beroepenveld verder kunnen aanscherpen. Daarnaast kunnen enkele stagiairs een studietoelage voor een eventuele studie aan de Fachhochschule of de RWTH in Aachen winnen (ongeveer €150 per maand, indien een studie aan één van beide instellingen wordt gevolgd en ingaand vanaf tweede studiejaar). Om hierop kans te maken, dient de leerling zijn of haar profielwerkstuk voor een commissie te presenteren. Op basis van deze presentaties wordt beoordeeld welke leerlingen deze studiebeurs toegekend krijgen.

Deelnemende bedrijven / instellingen

 

 

Bent u geïnteresseerd in een stage binnen uw bedrijf?