Selecteer een pagina

Algemene info

Verbinding tussen VO-leerlingen, MBO-, HBO- en WO-studenten en het bedrijfsleven in Limburg!

Sinds schooljaar ’22/’23 is het project uitgebreid naar de regio Keyport onder de nieuwe programmanaam ‘Beleef je Loopbaan’.  

‘Beleef je Loopbaan’ zorgt ervoor dat leerlingen, in allerlei opdrachtvormen, kunnen werken aan vraagstukken van het bedrijfsleven in Zuid- én Midden-Limburg. 

https://www.keyport.nl/portfolio/beleef-je-loopbaan/ 

Het gaat bij al deze authentieke opdrachten over leren, innoveren en onderzoeken. De maatschappelijke en regionale context speelt bij alle programma’s een belangrijke rol en dat geldt ook voor het regionale bedrijfsleven of beter de regionale beroepspraktijk.

Sinds schooljaar ‘20/’21 is dit project ondergebracht bij CHILL en wordt ‘Het Talent Centraal’ verder geprofessionaliseerd.

CHILL focust op de verbinding van het onderwijs met het bedrijfsleven. Met het onderbrengen van ‘Het Talent Centraal’ bij CHILL wordt onder andere de uitbreiding en verbreding van het concept in gang gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verbreding naar andere onderwijsprofielen zoals EM en CM, maar ook zeker aan andere opleidingsniveaus en leerjaren.

Deelname van het vmbo aan programma’s die gericht zijn op leren in en met de beroepspraktijk, is uiterst relevant. Zeker als dit in samenwerking met het MBO gebeurt. Een programma als ‘Het Talent Centraal’ is hier inhoudelijk zeer geschikt voor.

Daarnaast kan ‘Het Talent Centraal’ ook een invulling bieden voor het vak Onderzoek & Ontwerpen binnen het Technasium en voor opdrachten voor het Profielwerkstuk of de Meesterproef.

Door de samenwerking met het Interreg project STREAM kunnen leerlingen en studenten ook een rol spelen in de ontwikkelingen op het gebied van Circulaire Economie binnen de Euregio. www.wanderful.stream

Achtergrond:

Sinds schooljaar ‘14/’15 is het project ‘Het Talent Centraal’ geïntroduceerd door SVO|PL in de regio  Zuid-Limburg om de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven te intensiveren. In dit project worden leerlingen van een aantal Limburgse middelbare scholen op een intensieve manier voorbereid op een bewuste studie- en beroepskeuze in de sector techniek. Leerlingen maken op deze manier kennis met mooie (technische) bedrijven in onze regio.

Voor dit project komen havo 4- en vwo-5 leerlingen met een vakkenpakket in de profielen Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek in aanmerking.

De stages worden begeleid door een student uit het hoger onderwijs (UM, Zuyd, Fontys, FH of RWTH), een begeleider vanuit het bedrijf en door een loopbaanbegeleider van school.

Door deze stage zal een leerling belangrijke ervaring opdoen en zijn of haar studie- en beroepenveld verder kunnen aanscherpen. De begeleidend student maakt op een laagdrempelige manier kennis met het bedrijfsleven en kan werken aan zijn of haar eigen carrière pad.

Voor het bedrijf is het een goede manier om te werken aan haar employé branding, met name gericht op deze nieuwe doelgroep: het aankomend talent van de toekomst, de nieuwe generatie.

 

 

Deelnemende bedrijven / instellingen

 

Bent u geïnteresseerd in een stage binnen uw bedrijf?