Selecteer een pagina

Over Medtronic – Further, Together 

Medtronic is een van ’s werelds grootste bedrijven op het gebied van de medische technologie, diensten en oplossingen. Door innovatie en samenwerking helpt Medtronic bij het verlichten van pijn, het herstellen van de gezondheid en het verlengen van levens. Het afgelopen jaar hebben wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen baat gehad bij onze medische therapieën voor de behandeling van meer dan 70 aandoeningen.

Samen met artsen en ziekenhuizen benutten we ook onze expertise op klinisch, therapeutisch en economisch gebied om antwoorden te vinden voor de grootste uitdagingen in de zorg, zoals toenemende kosten, vergrijzing en toename van chronische ziekten. Samen met allerlei partners willen we de gezondheidszorg transformeren.

Medtronic heeft wereldwijd meer dan 88.000 werknemers en is actief in meer dan 160 landen. In Nederland heeft Medtronic meer dan 1750 medewerkers verspreid over vier vestigingen, waaronder een distributiecentrum in Heerlen, het Bakken Research Center in Maastricht, een productiefaciliteit in Kerkrade en het verkoopkantoor in Eindhoven. Meer informatie op www.medtronic.nl

Opdrachtomschrijving 2019

Stageweek 1: Week 14, 2 april t/m 5 april 2019

Stageweek 2: Week 16, 16 april t/m 19 april 2019

Contactpersonen: Mark Lazeroms en Laura Daniels

Adres:    Endepolsdomein 5, 6229 GW Maastricht

Opdrachtomschrijving 2018:

Opdracht 1 (week 14): Mitralisklepprothese
Waar voorheen een chirurg een openhartoperatie uitvoerde wordt nu voor het plaatsen van een vervangende hartklep steeds vaker een plaatsings-catheter toegepast (minimaal invasieve ingreep). Het hart heeft 4 kleppen waarvan momenteel slechts 1 via een plaatsingscatheter geleverd kan worden (de aortaklep). Er bestaat een sterke behoefte om nu een vervangende hartklep te ontwikkelen voor de mitralisklep.

Opdracht: Bedenk een ontwerp voor een mitralisklep die 1.) op te vouwen is in een kleine capsule, 2. voldoende ankert in zijn omgeving en 3.) zijn vorm zodanig aanpast aan de omgeving zodat er geen bloed kan weglekken. Een prototype van de hartklep dient te worden gemaakt en getest.

Opdracht 2 (week 16): Transseptale shunt voor het behandelen van hartfalen
Het hart is verdeeld in 4 kamers: twee aan de rechterzijde en twee aan de linkerzijde. De twee bovenste en kleinste kamers zijn de zogenoemde ‘atria’ en de twee onderste en grootste kamers worden de ventrikels genoemd. Elk atrium communiceert via een hartklep met het ondergelegen ventrikel (rechter atrium met het rechter ventrikel en linker atrium met het linker ventrikel). Een goed functionerend hard communiceert niet van links naar rechts; deze kamers worden afgescheiden middels een tussenwand, namelijk het septum.
Helaas lijden sommige mensen aan een hartziekte dat hartfalen genoemd wordt. In dit geval is het hart niet in staat voldoende bloed het lichaam in te pompen. Door het insufficiënt vullen van het linker ventrikel of een insufficiënt werkende hartklep kan de druk in het linker atrium te hoog oplopen.

Middels een chirurgische ingreep is dit ziektebeeld te behandelen; indien we communicatie toelaten tussen de twee atria door een gat te prikken in het septum zal de druk minder ver oplopen aan de linkerzijde van het hart.

Opdracht: Ontwikkel een implantaat dat een gat kan prikken door het septum en een opening in stand houdt tussen het linker en rechter atrium. Daarnaast moet het implantaat minimaal invasief op te voeren zijn. Tenslotte, moet de druk via het implantaat regelbaar zijn.
Nadat het design uitgewerkt is dient ook een prototype gemaakt te worden.