Selecteer een pagina

Over OML

Missie en Visie

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML streeft naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Daarbij wordt gekeken naar een groter gebied dan de aandeelhoudende gemeenten van OML. Daarnaast wordt rekening gehouden met maatwerk bij het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van het aanbod, de prijs, de kwaliteit en de segmentering. OML werkt voor en met bedrijven in alle branches, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening. OML richt zich daarbij vooral op de samenwerking en kansen tussen bedrijven.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving 2023:

Gebiedsontwikkeling in de praktijk met duurzaamheidcertificering BREEAM-NL. Het maken van een poster/collage over Bedrijvenpark Zevenellen voor ondernemers, maar ook voor omgeving. .

Studentbegeleider: Naomi Jabobs, studente Fontys Lerarenopleiding

Stageweek: 19, 20 21 juni 

Contactpersoon: Annemarie van de Goor

Adres: Boven de Wolfskuil 3, D4, 6049 LX Herten

Branche: Ruimtelijke ordening, projectontwikkeling

Verwante opleidingen: circulaire economie, Built Environment, Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Facility Management, Architect, Vastgoed en Makelaardij, Bestuursrecht, Planologie, Ondernemerschap & Retail, Sustainability Science and Policy, Vormgeving, Grafisch Ontwerpen, Communication and Multimedia Design, ICT

__________________________________________________________________________