Selecteer een pagina

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat neemt al sinds 1798 de zorg voor weg en water op zich. In de loop der eeuwen is het werk van Rijkswaterstaat flink veranderd.

Rijkswaterstaat zorgt voor een groot deel van de snelwegen, tunnels, rivieren en bruggen in Nederland. Met een moeilijk woord noemen we dat ‘infrastructuur’. We zorgen ervoor dat mensen vlot en veilig over die wegen kunnen rijden en over die rivieren kunnen varen. Ook beschermen we Nederland tegen hoogwater, zodat ons land niet overstroomt.

Rijkswaterstaat is in Nederland verantwoordelijk voor de snelwegen (wegen die beginnen met een A) en een aantal autowegen (wegen die beginnen met een N). We zorgen ervoor dat onze wegen er goed bijliggen en dat ze veilig zijn. We repareren de weg als dat nodig is en zorgen ervoor dat er geen spullen op de weg liggen. Zo kan iedereen, de automobilist, de vrachtwagenchauffeur of motorrijder, zonder problemen op zijn of haar bestemming komen. We helpen ook bij een ongeval of als iemand met pech stil staat. In de winter strooien we zout op de weg als het glad is.
Tevens is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de grote rivieren, kanalen, meren en zeeën in Nederland. Soms maken we een rivier dieper of breder, zodat boten en schepen veilig door Nederland kunnen varen. We zorgen met verkeersregels op het water dat varen voor iedereen veilig blijft. We beheren ook sluizen, bruggen en waterkeringen (bijvoorbeeld dijken). Daarnaast beschermen we Nederland tegen overstromingen. We meten dan ook steeds op heel veel punten in Nederland hoe hoog het water staat.

Naast het meten van de waterstanden verzamelt Rijkswaterstaat dagelijks ook andere grote hoeveelheden data zoals de belasting van bruggen en de verkeersintensiteit op onze snelwegen. Tevens zijn we de leverancier van onder andere het product Nationaal Wegenbestand (NWB) , het Bestand Registratie Ongevallen Nederland (BRON) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De bovengenoemde producten worden gemaakt door het team Data Ontwikkeling en Advies dat in Maastricht is gevestigd. De geproduceerde data worden door andere diensten van Rijkswaterstaat gebruikt om hun werk te kunnen uitvoeren. Het is daarom van groot belang dat de kwaliteit van de data goed op orde is en daarnaast streven we altijd nog van een hogere kwaliteit van onze data.

Opdrachtomschrijving 

Stageweek: onder voorbehoud mei 2022

Contactpersoon: Babs van Haperen, Technisch Adviseur

Adres: Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening
Avenue Ceramique 125 | 6221 KV Maastricht

Branche: Bouw Installatie en Infrastructuur; Vervoer, post en opslag; Water en afval

Verwante opleidingen:  Data science, verkeerskunde

__________________________________________________________________________________

Opdrachtomschrijving 2022:

Nader te bepalen

School en profiel: Porta Mosana College Maastricht, 4/5 h/v, alle profielen

Studentbegeleider: Eline Sieben, studente RWTH

__________________________________________________________________________________

Opdrachtomschrijving 2020:

De rode draad wordt datavisualisatie.
De leerlingen gaan data krijgen over ongevallen in Zuid-Limburg en de vraag die ze krijgen: doe een advies aan Rijkswaterstaat en de provincie en eventueel gemeente om het aantal ongevallen te reduceren.
Hierbij gaan ze gebruik maken van tekenen, excel en online-tools voor visualisatie.