Selecteer een pagina

Informatie over WML

Voordat waterleidingbedrijven in Limburg bestonden, werd het water opgepompt uit een put, een erf of een dorpskern. In enkele dorpen zijn deze putten nog steeds aanwezig. Aan het eind van de negentiende eeuw begon men pas met het aanleggen van waterleidingen. De eerste waterleidingbedrijven vonden plaats in Maastricht (1887), Heerlen (1889) en Roermond (1898). Tussen 1913 en 1920 ontstonden er in Oosterlijk Zuid-Limburg een aantal openbare waterleidingbedrijven. Dit was nodig voor de opkomende mijnbouw in dit gebied. Mensen van het platteland konden nog geen gebruik maken van dit water. In 1925 is besloten om de Waterleiding Maatschappij voor Zuid-Limburg op te richten zodat het platteland ook een openbare watervoorziening zou hebben. Eind jaren 50 is nam de behoefte aan water alsmaar toe. WML zelf bestaat nog niet heel lang. Het bedrijf is 1 juli 1973 opgericht uit de provinciale waterleidingmaatschappijen voor Zuid-Limburg en Noord- en Midden Limburg. Sinds eind 2002 voorziet WML heel Limburg van drinkwater.

WML ofwel NV Waterleiding Maatschappij Limburg is een drinkwaterleverancier voor heel Limburg. Het is voor alle huishouders in Limburg, maar WML levert ook leidingwater aan Limburgse bedrijven. Goede kwaliteit en constante levering van drinkwater staat centraal. Bedrijven gebruiken WML voor water met specifieke eisen. Om dit te realiseren wordt er naast WML nog een dochterbedrijf Evilim ingeschakeld.

Het hoofdkantoor zit in Maastricht. Naast het hoofdkantoor zijn er nog verschillende locaties door Limburg. In Heel zit één oppervlaktewaterproductiebedrijf en in Roosteren oevergrondwaterwinbedrijf. De vier onthardingsbedrijven zitten in Heerlen, Hunsel, Maastricht en Ospel. Tot slot zijn er nog 21 grondwaterpompstations.

WML staat voor ‘betrouwbaar’, ‘vakmanschap’ en ‘bevlogen’. Die kernwaarden zitten in onze genen en alles wat we doen, wordt hieraan getoetst.

Projecten WML

  • Duurzaam Schoon Grondwater: Dit project is in samenwerking met de agrariërs. Het project is opgericht om er middels een efficiëntere landbouwproductie voor te zorgen dat de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen verlaagd wordt. Door dit te verlagen blijft het Limburgs kraanwater op lang termijn schoon, betrouwbaar en betaalbaar.
  • Wandelen voor water: Dit project vindt jaarlijks plaats en wordt in het kader van ‘World Water Day’ georganiseerd door Stichting Aqua for All, Simavi, AMREF, ZOA en Akvo. Het betreft een wandeling voor leerlingen van groep 7 en groep 8 zodat zij ervaren wat leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen.
  • PESTO: Dit is het PESTiciden Onderzoek in de grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg. Dit onderzoek is er om na te gaan welke maatregelen getroffen dienen te worden om de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het grondwater terug te dringen. De resultaten van dit onderzoek zorgen voor een pakket aan maatregelen wat de komende jaren uitgevoerd zal worden.
  • Waterbeheer Maas en Mergelland: Hierbij werken zeven gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en WML samen in het watersysteem. Deze samenwerking kent drie doelen: kwaliteit verhogen, kosten reduceren en de kwetsbaarheid van de afzonderlijke partijen verkleinen.

Opdrachtomschrijving 2019

Stageweek: Week 15, dinsdag 9 april t/m vrijdag 12 april 2019

Contactpersoon: Roy Dresen

Adres: De Beitel, Eisterweg 2, Heerlen

Opdrachtomschrijving:

WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg en levert tevens leidingwater aan Limburgse bedrijven. Als openbaar Nutsbedrijf voeren wij onze verplichtingen zorgvuldig uit. Goede kwaliteit, constante levering van drinkwater en service voor onze klanten staan centraal, zonder winstoogmerk en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten zijn aandeelhouders en daarmee bepalen zij de tarieven en houden ze toezicht op onze bedrijfsvoering.

Opdracht
De afdeling Productie is onder andere verantwoordelijk voor het zuiveren en op druk brengen van water voor de klanten. Tijdens het zuiveringsproces komen diverse afvalstromen vrij, welke goed te gebruiken zijn als grondstof voor andere bedrijven. Hoe hoogwaardiger de grondstof is, hoe hoogwaardiger de toepassing waarin deze grondstof kan worden ingezet. De opdracht is dan ook om uit te zoeken in welke toepassingen onze afvalstromen ingezet kunnen worden. Hierin is de samenstelling van de afvalstroom van belang in relatie tot de specificaties van de grondstoffen voor de toepassing.

Het tweede deel van de opdracht heeft te maken met communicatie. Binnen een bedrijf is het overbrengen van een boodschap altijd lastig. Niet dat de boodschap niet verteld wordt, maar wel dat mensen het zich kunnen herinneren.
Het is bekend dat, wanneer het gaat over het gebruik van moderne communicatiemiddelen, jongeren meer bedreven zijn in het toepassen. Hierbij zijn ons inziens drie zaken van belang:

  • De manier van communiceren (denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een rapport, instructie of het maken van een filmpje)?
  • Met welk communicatiemiddel wordt de informatie ter beschikking gesteld (denk hierbij bijvoorbeeld aan What’s app, Youtube of als PDF)?
  • Met welk device is hiervoor nodig (denk hierbij bijvoorbeeld aan een tablet, smartphone of hololens)?

De opdracht is dan ook om een advies uit te brengen hoe een boodschap het gemakkelijkste overgebracht kan worden zodat deze ook ‘blijft hangen’.