Selecteer een pagina

Successtory: We hebben leerlingen die wisten welke vervolgopleiding ze wilden doen, aan het denken gezet om mogelijk een andere opleiding te gaan volgen. Een belangrijk doel is daarmee bereikt: Denk goed na over je toekomst en wat je leuk vindt om te doen!

Roy Dresen

Teamleider Centraal, WML

Informatie over WML

Voordat waterleidingbedrijven in Limburg bestonden, werd het water opgepompt uit een put, een erf of een dorpskern. In enkele dorpen zijn deze putten nog steeds aanwezig. Aan het eind van de negentiende eeuw begon men pas met het aanleggen van waterleidingen. De eerste waterleidingbedrijven vonden plaats in Maastricht (1887), Heerlen (1889) en Roermond (1898). Tussen 1913 en 1920 ontstonden er in Oosterlijk Zuid-Limburg een aantal openbare waterleidingbedrijven. Dit was nodig voor de opkomende mijnbouw in dit gebied. Mensen van het platteland konden nog geen gebruik maken van dit water. In 1925 is besloten om de Waterleiding Maatschappij voor Zuid-Limburg op te richten zodat het platteland ook een openbare watervoorziening zou hebben. Eind jaren 50 is nam de behoefte aan water alsmaar toe. WML zelf bestaat nog niet heel lang. Het bedrijf is 1 juli 1973 opgericht uit de provinciale waterleidingmaatschappijen voor Zuid-Limburg en Noord- en Midden Limburg. Sinds eind 2002 voorziet WML heel Limburg van drinkwater.

WML ofwel NV Waterleiding Maatschappij Limburg is een drinkwaterleverancier voor heel Limburg. Het is voor alle huishouders in Limburg, maar WML levert ook leidingwater aan Limburgse bedrijven. Goede kwaliteit en constante levering van drinkwater staat centraal. Bedrijven gebruiken WML voor water met specifieke eisen. Om dit te realiseren wordt er naast WML nog een dochterbedrijf Evilim ingeschakeld.

Het hoofdkantoor zit in Maastricht. Naast het hoofdkantoor zijn er nog verschillende locaties door Limburg. In Heel zit één oppervlaktewaterproductiebedrijf en in Roosteren oevergrondwaterwinbedrijf. De vier onthardingsbedrijven zitten in Heerlen, Hunsel, Maastricht en Ospel. Tot slot zijn er nog 21 grondwaterpompstations.

WML staat voor ‘betrouwbaar’, ‘vakmanschap’ en ‘bevlogen’. Die kernwaarden zitten in onze genen en alles wat we doen, wordt hieraan getoetst.

Projecten WML

  • Duurzaam Schoon Grondwater: Dit project is in samenwerking met de agrariërs. Het project is opgericht om er middels een efficiëntere landbouwproductie voor te zorgen dat de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen verlaagd wordt. Door dit te verlagen blijft het Limburgs kraanwater op lang termijn schoon, betrouwbaar en betaalbaar.
  • Wandelen voor water: Dit project vindt jaarlijks plaats en wordt in het kader van ‘World Water Day’ georganiseerd door Stichting Aqua for All, Simavi, AMREF, ZOA en Akvo. Het betreft een wandeling voor leerlingen van groep 7 en groep 8 zodat zij ervaren wat leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen.
  • PESTO: Dit is het PESTiciden Onderzoek in de grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg. Dit onderzoek is er om na te gaan welke maatregelen getroffen dienen te worden om de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het grondwater terug te dringen. De resultaten van dit onderzoek zorgen voor een pakket aan maatregelen wat de komende jaren uitgevoerd zal worden.
  • Waterbeheer Maas en Mergelland: Hierbij werken zeven gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en WML samen in het watersysteem. Deze samenwerking kent drie doelen: kwaliteit verhogen, kosten reduceren en de kwetsbaarheid van de afzonderlijke partijen verkleinen.

Opdrachtomschrijving 

Stageperiode 1: september 2021 -januari 2022

Stageperiode 2: 9, 10, 15 en 16 december 2021

Stageperiode 3:  25-28 april 2022

 Contactpersoon: Roy Dresen, Teamleider Centraal

                               Evi Jonkhout, HR-adviseur

                                Yvonne Voncken

Adres: De Beitel, Eisterweg 2, Heerlen

Branche: Drinkwater met bijbehorende restromen (afval)

Verwante opleiding: Hydrologen; werktuigbouw; electotechniek; HEAO; Procestechnologen; personeelszaken; bedrijfscontrole

_________________________________________________________________________

Opdrachtomschrijving december 2021

WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg en levert tevens leidingwater aan Limburgse bedrijven. Als openbaar Nutsbedrijf voeren wij onze verplichtingen zorgvuldig uit. Goede kwaliteit, constante levering van drinkwater en service voor onze klanten staan centraal, zonder winstoogmerk en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten zijn aandeelhouders en daarmee bepalen zij de tarieven en houden ze toezicht op onze bedrijfsvoering.

Opdracht

De afdeling Productie is onder andere verantwoordelijk voor het zuiveren en op druk brengen van water voor de klanten. De komende jaren krijgen we steeds meer te maken met verontreinigen in het niet-gezuiverde (ruw)water, dat vervolgens gezuiverd dient te worden tot drinkwater. Deze verontreinigingen bestaan onder andere uit medicijnresten, (landbouw) bestrijdingsmiddelen en de zeer actuele stikstofverbindingen.

In het zuiveringsproces worden de verontreinigingen verwijderd. Het blijkt echter steeds moeilijker te zijn om met name de polaire verbindingen uit het water te zuiveren. De opdracht is dan ook om te kijken welke alternatieve methoden er beschikbaar zijn om deze verbindingen uit het water te verwijderen.

Het tweede deel van de opdracht heeft betrekking op de circulaire (water)economie. In de toekomst zal er meer en meer gekeken worden naar andere waterbronnen waaruit drinkwater gemaakt dient te worden. Hierbij valt te denken aan regenwater en verschillende types afvalwater. Dit tweede deel van de opdracht bestaat uit de (technische) voor- en nadelen van de circulaire economie op het productieproces in beeld te brengen. Hierbij niet uit het oog verliezend wat dit betekent voor de uitstoot van broeikastgassen als CO2.

School en profiel: Charlemagne College Eijkhagen Landgraaf, 4 vwo, NT & NG

Studentbegeleider: Eline Sieben, studente Bouwkunde, RWTH

__________________________________________________________________

 Opdrachtomschrijving 2021

In samenwerking met AquaMinerals Nieuwegein:

Emma van Dobben, Adviseur Milieu, Compliance &Duurzaamheid,
Ronny Theune:  Commercieel Operationeel Manager

De afdeling Productie is onder andere verantwoordelijk voor het zuiveren en op druk brengen van water voor de klanten. Tijdens het zuiveringsproces komen diverse afvalstromen vrij, welke goed te gebruiken zijn als grondstof voor andere bedrijven.

Een belangrijk deel van het zuiveringsproces is de zogenaamde ontharding, waarbij een deel van de in het water aanwezige kalk wordt verwijderd. Dit is een hoogwaardige grondstof. Hoe hoogwaardiger deze grondstof is, hoe hoogwaardiger de toepassing waarin deze grondstof kan worden ingezet. De opdracht is dan ook om uit te zoeken in welke toepassingen deze specifieke afvalstroom ingezet kan worden.

De huidige afzetmarkten worden tijdens de introductie nader toegelicht.

Daarna kunnen jullie voor éen nieuwe toepassing voor kalkkorrels een businessmodel voor het vermarkten maken.

Belangrijk in deze opdracht is dat de reststroom circulair blijft, dus ook na 1 of meerdere nieuwe toepassingen.

School en profiel: ROER College Roermond, 4 vwo Technasium

Studentbegeleider gewenst: nee

_______________________________________________________________________________

 Opdrachtomschrijving 2022

Vmbo leerlingen krijgen een kijkje in het werkveld van monteurs, en met name distributiemonteurs. Deze opdracht zal in samenwerking met Van Geleuken Infra worden uitgewerkt.

 School en profiel: De Nieuwe Thermen, vmbo techniek

Studentbegeleider gewenst: ja

Stageperiode: 25-28 april