Selecteer een pagina

Discovery Museum

Wij zijn Discovery Museum, graag stellen wij ons vast voor. In ons museum draait alles om de aarde, wetenschap, techniek en ontwerp. Zijn wij nieuw? Ja… en nee. Je kent ons misschien als Continium, Cube of Columbus. Het beste van deze drie werelden komt samen in het nieuwe Discovery Museum op een vertrouwde plek: het Museumplein in Kerkrade.

Discovery Museum wil iedereen betrekken in het collectief om de aarde tot een betere plek te maken. Het museum geeft op een toegankelijke en leerzame manier inzicht in hoe de wereld werkt op het gebied van wetenschap en techniek. Deze inzichten en het leggen van verbanden tussen verleden, heden en toekomst, veranderen wereldbeelden en gedachtepatronen. Discovery Museum geeft bezoekers kennis, kunde en inspiratie om zelf bij te dragen aan positieve verandering.

Daarnaast wil Discovery Museum een kenniscentrum zijn op het gebied van aarde, wetenschap, techniek en ontwerp, dat in verbinding staat met verwante instellingen en de mens zelf. De activiteiten van het museum zijn gericht op reflectie en debat, en dragen bij aan verbetering van harmonie tussen mens, natuur en maatschappij.

Opdrachtomschrijving

 

Schooljaar 2022-2023

In dit museum staat alles in het teken van de thema’s aarde, wetenschap, techniek en ontwerp. Dé plek bij uitstek om in het verleden te duiken, het nu te ervaren en te leren hoe de toekomst eruit kan zien. Hier heb je niet alleen een dag plezier maar word je ook een ervaring rijker over hoe we samen onze wereld mooier kunnen maken..

Jouw opdracht:

Ontwerp een tentoonstelling waarin de voor de schollieren belangrijke thema’s aan bod komen/toekomstige ontwikkelingen waarvan zij inschatten dat dit veel impact gaat hebben.

1.Tentoonstelling Robotica/Kunstmatige intelligentie (begin 2023 lancering)

 1. Tentoonstelling Duurzaamheid (eind 2022 lancering) 
 2. Programma Introductie Discovery museum

  Uitleg over tentoonstelling zoals reeds beschikbaar

  Basisbeginselen Design Thinking

  Out of the box denken: inhoud tentoonstelling, vormgeving, beeldvorming/communicatie

  Onderzoek de behoeftes/wensen van eigen sociale omgeving

  Inventariseer belangrijke partijen/betrokkenen

  Visualiseer voortgang op het proces  (moodboards/geeltjes)/prototyping)

  Presenteer je vlog/bevindingen of maak een prototype van de ideeën.

Stageweek1:  1-2-8-9 maart 2023 : Eijkhagen College, Landgraaf, 4 havo, alle profielen en Bernardinuscollege Heerlen, 4 havo, alle profielen

Studentbegeleider: Joren Berk, Fontys Wiskunde 

Stageweek 2: 8-9-10 mei 2023: Sintermeertencollege Heerlen, 5 vwo, alle profielen

Studentbegeleider: Iris Davina

Extra studentbegeleiders gezocht: ja

Stageweek 3: 1-5-6 juni, Bernardinuscollege Heerlen

Studentbegeleider:

Extra studentbegeleiders gezocht: ja

Contactpersoon: Gene Bertrand , Program and Development

Adres:    Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade

______________________________________________________________________________

Opdrachtomschrijving 2020

De Explore Zone is een belangrijk onderdeel van de vaste presentatie van Continium bestaande uit een 50-tal stations waarin op een interactieve manier spelenderwijs een aantal thema’s zoals energie, het menselijk lichaam, gezondheid, duurzaamheid, arbeid, communicatie, transport, programmeren, materialen, wonen, drones en robotica wordt belicht.
We vragen jullie de afdelingen en stations  in de huidige Explore Zone te onderzoeken en te komen tot een themakeuze. Binnen het gekozen thema start dan de opdracht.
Bij de interactieve stations speelt een aantal factoren een rol: de inhoudelijke invulling van het thema en de vorm waarin de presentatie zal worden gerealiseerd (hands-on spel, film, VR, game). Het projectteam van Continium vraagt jullie vanuit de beleving van de kerndoelgroep (8-14 jaar) en jullie eigen leeftijdsgenoten (scholieren 14-18 jr.) een thema te kiezen en een interactieve doe-opstelling op het gebied van Wetenschap & Technologie passend binnen het door jullie gekozen thema van de Explore Zone te bedenken en deze in woord en beeld uit te werken en te presenteren tijdens een eind-pitch.